www.dobesovi.cz

poznámky

kopírování adresáře včetně podadresářů
cp -R adresar /cil
všech adresářů
cp -R adresar /cil

nastavení práv včetně podadresářů
chmod -R 777 adresar

použití nohup s příkazem for
nohup sh -c ‚for i in mydir/*.fasta; do ./myscript.sh „$i“; done >output.txt‘ &


Zanechte komentář

Nejnovější komentáře

Nejnovější příspěvky