www.dobesovi.cz

Phrasal Verb

Autor , dne 2. 9. 2010, v kategorii Angličtina

ask for – žádat o (práci) – request to have
break down – pokazit se, rozbít se – stop working
break up – rozejít se, rozpadnout se – finish a relationship, break into many pieces
bring up – vychovat – raise a child
bump into – narazit na někoho – meet by chance
call back – zavolat zpět – return a phonecall
calm down – uklidnit se – stop being angry
carry on – pokračovat – continue
cut down – snížit, omezit – consume less, reduce
do up – zapnout, zavázat – close or fasten clothes, etc.
drop off – vyhodit, hodit – take something or someone to a place and leave it or them there.
eat out – jíst v restaurace – eat in a restaurant
fed up – mít někoho dost – be bored, upset or sick of something
find out – najít, odhalit – discover
get by – vystačit si – have just enough money
get on – nastoupit – step onto a vehicle
get on with – vycházet s někým – have a good relationship
get out – vystoupit z (auta) – leave a place, escape
give away – rozdávat, promartit – distribute something for free, give without asking for
give up – přestat s (kouřením) – surrender, stop trying, stop doing something
go out – jít ven, vyjít – leave a place, be eliminated in a competition
go out with – chodit, randit – have a relationship with
grow up – růst, dospět – become adult, arise
hang on – vydržet – wait, hold tightly
hang up – zavěsit – end a phone call
live off – záviset (přežití) – be financially supported
look forward to – těšit se na – wait for something pleasant
look out – dávat pozor – be careful
make up – líčit se, vymyslet, udobřit – put on cosmetics, invent a story, stop being angry with someone
move back – přistěhovat se zpět, vrátit se
pass away – zemřít – die
pick out – vybrat, vybírat si, rozeznat – choose, identify from a picture
pick up – zvednout (ze země) – collect
plug in – zapojit, strčit – connect machines to the electricity supply
put off – odložit, odradit – postpone
put on – oblíct, obout – start wearing
sell out – vyprodat – have no more of something left because it has been bought
set off – vyrazit (na cestu) – start a journey
set up – založit, vytvořit – start a company, prepare equipment for use
slow down – zpomalit – reduce speed
sort out – roztřídit, vyřešit problém – resolve a problem
speed up – zrychlit – increase speed
switch off – vypnout – stop the energy flow, turn off
switch on – zapnout – start the energy flow, turn on
take back – vzít zpět – retract a statement, admit that something was wrong
take off – svléknout, vzlétnout – remove (clothes), when a plane departs
take out – vzít někoho ven, vybírat (peníze) – go out socially with someone, borrow money from a bank
take up – přijmout, projednávat, začít (s koníčkem, sportem) – start a new hobby
throw away – zahodit, odmítnout – discard something when no longer needed
turn down – zeslabit, odmítnout – reduce volume, temperature, etc., reject an offer, invitation, etc.
turn off – vypnout – stop a machine
turn on – zapnout – start a machine
turn up – zeslabit, objevit se – increase volume, temperature, etc., appear
warm up – ohřát, rozehřát se – do exercises before a sport

:

Zanechte komentář

Hledáte něco?

Použijte tento formulář:

Nenašli jste co jste hledali? Zanechte zprávu v komentářích a napravíme to!

Něco ke čtení?

Navštivte i tyto stránky...