www.dobesovi.cz

Vztažné věty – Relative clauses

Autor , dne 26. 8. 2009, v kategorii Angličtina

Vztažné (přívlastkové) věty jsou vedlejší věty, které rozvíjí podstatné jméno.

Věty s who/which/that

Who používáme když mluvíme o lidech (ne o věcech).
Which nebo that používáme, když mluvíme věcech.
The woman who lives next door is a doctor.
Where is the cheese which was in the fridge?

Věty s whose/whom/where

Whose (jejichž, jehož) se používá místo his/her/their.
We saw some people whose car had broken down.
I met a man whose wife is a doctor.
Whom je možné použít místo who.
The woman whom I wanted to see.
Where se používá, když mluvíme o místě.
The hotel where we stayed wasn’t very clean.

Určující vztažné věty

Blíže určují podstatné jméno, bez určujíci vztažné věty nedává věta smysl.
Mezi věty se nedává čárka. Who/which/that můžu vynechat.
The writer who wrote Red Dwarf is my favourite author.
(The writer is my favourite author – to nedává smysl!)

Neurčující vztažné věty

Dávají extra informace, je možné je vynechat úplně.
Mezi věty se dává čárky. Who/which nemůžu vynechat, that nemůžu vůbec použít
Rob Grant, who wrote Red Dwarf, is my favourite author.

Ještě dopsat něco whose o where pro určující a neurčující vztažné věty

:

Zanechte komentář

Hledáte něco?

Použijte tento formulář:

Nenašli jste co jste hledali? Zanechte zprávu v komentářích a napravíme to!

Něco ke čtení?

Navštivte i tyto stránky...